Na vsebino
×

REGIONALNI RAZVOJ IN PROSTORSKO PLANIRANJE

Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija je del Mrežne regionalne razvojne agencije Severne Primorske (Goriške razvojne) regije, ki v sodelovanju z ostalimi tremi razvojnimi agencijami na območju Regijska razvojna agencija ROD Ajdovščina, Posoški razvojni center in RRA Severne Primorske d.o.o. Nova Gorica opravlja splošne razvojne naloge v javnem interesu. Območje Severne Primorske (Goriške razvojne) regije spada v Kohezijsko regijo Zahodna Slovenija, ki je ena od 281 evropskih regij na ravni NUTS 2.

Namen našega dela je reševanje obstoječih izzivov, določanje prednostnih nalog, iskanje razvojnih potencialov in usmerjanje k uresničevanju zastavljenih ciljev regije. V tem kontekstu je Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija ožje osredotočena na področje regionalnega prostorskega razvoja in povezljivosti regije.

Razvojne odločitve na ravni Severne Primorske (Goriške razvojne) regije sprejemajo še:

  • Svet regije Severne Primorske (Goriške razvojne) regije, ki ga sestavljajo župani občin v regiji, ki so: Ajdovščina, Bovec, Brda, Kanal ob Soči, Kobarid, Idrija, Cerkno, Tolmin, Vipava, Šempeter-Vrtojba, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko in Mestna občina Nova Gorica,
  • Razvojni svet regije, ki je organ usklajevanja in potrjevanja razvojnih pobud in razvojnih interesov v regiji in je sestavljen iz predstavnikov gospodarstva, nevladnega sektorja in predstavnikov občin,
  • posvetovalno telo: odbori za pripravo in izvajanje regionalnega razvojnega programa, sestavljeni iz predstavnikov gospodarstva, nevladnega sektorja in predstavnikov občin.

Sledimo ključnim strateškim usmeritvam

Zagotavljanje skladnega regionalnega razvoja regijee Sodelovanje pri pripravi strateških dokumentov na področju regionalnega razvoja Prenos dobrih praks skladnega razvoja na lokalni in regionalni ravni Povezovanje deležnikov v razvoju regije Identificiranje razvojnih priložnosti in razvijanje regionalnih projektov Spodbujanje trajnostnega razvoja za kakovostno življenje prebivalcev regije

Aktualno

Projekti

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe