×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021

Rok za prijavo: ponedeljek, 12. julij 2021

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 94/2021 z dne 11. 6. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor operacij »Podporno okolje za delovanje na področju kulture 2021«.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov vzpostavitve podpornega okolja za delovanje na področju kulture, usmerjenih k dvigu zaposljivosti, krepitvi usposobljenosti in podpori socialni vključenosti brezposelnih in neaktivnih, še posebej starejših od 50 let, dolgotrajno brezposelnih in tistih z izobrazbo pod ISCED 3, ter oseb v postopku izgubljanja zaposlitve.

Ministrstvo bo spodbujalo k aktivnostim osebe iz ciljne skupine ter spodbujalo delodajalce, da te osebe zaposlujejo bodisi na novih ali na obstoječih delovnih mestih. V okviru tega ukrepa bodo podprta tudi usposabljanja oseb iz ciljne skupine. 

Javni razpis je razdeljen na 2 sklopa:

  • sofinanciranje zaposlitev iz ciljne skupine za obdobje enega leta v javnih zavodih, javnih agencijah in javnih skladih ter nevladnih organizacijah, ki so registrirane za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji,
  • sofinanciranje usposabljanj na področju kulture z vključitvijo oseb iz ciljne skupine v kulturne projekte izvajalcev, ki se prijavijo na razpis (javni zavodi, javne agencije, javni skladi in nevladne organizacije v kulturi.

Rok za oddajo vloge na razpis je 23. 7. 2021.

2. Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nesnovne kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2021 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega kulturi.

Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki spodbujajo:

  • varovanje in oživljanje nesnovne dediščine, ki je vpisana v register nesnovne dediščine,
  • zagotavljanje višje ravni ozaveščenosti o pomenu nesnovne dediščine med prebivalci Republike Slovenije,
  • zagotavljanje višje ravni usposobljenosti za delovanje ljubiteljev in nosilcev na področju varovanja in oživljanja nesnovne dediščine, 
  • zagotovitev dostopnosti (so)financiranih projektov čim širši javnosti v Republiki Sloveniji in v skupnem slovenskem kulturnem prostoru.

Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij, investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme. 

Razpis se bo zaključil 12. 7. 2021.


Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe