×

Javni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 61/2021 z dne 16. 4. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Slovenski podjetniški sklad je objavil spremembe vsebine javnega razpisa P7C 2021 Krediti za blažitev posledic epidemije COVID-19, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 53.

2. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je objavil v okviru javnega razpisa za izbor operacije: Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD, nov dodatni prijavni rok za leto 2021.

3. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za podporo planinski športni in rekreacijski infrastrukturi.

Namen javnega razpisa je zmanjšati rabo energije in snovi in spodbujati ukrepe za rabo obnovljivih virov energije v planinskih objektih ter spodbuditi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja.

Cilji javnega razpisa so: 

- povečana energetska učinkovitost in zmanjšanje okoljskega vpliva planinskih objektov ter zmanjšanje izpustov ogljikovega dioksida, ki ga ustvarjajo planinski objekti skozi ves življenjski cikel,

- izboljšanje gospodarnosti poslovanja planinskih objektov zaradi uvajanja ukrepov snovne in energetske učinkovitosti oziroma večje rabe obnovljivih virov energije.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij izvedbe ukrepov ali investicij za povečanje snovne in energetske učinkovitosti ter rabe obnovljivih virov energije v planinskih kočah, zavetiščih, bivakih in planinskih učnih središčih.

Na razpis se lahko prijavijo subjekti, ki se v planinskih objektih ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo (namestitvene in druge gostinske storitve planincem, športnikom in drugim obiskovalcem gora) in uvajajo ukrepe za učinkovito ravnanje z viri. Prijavitelj je lahko vsaka pravna in fizična oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in spada v kategorijo mikro, malih in srednjih podjetij. Prijavitelj mora biti lastnik ali najemnik planinske koče, zavetišča, bivaka ali planinskega učnega centra, vpisanega v register planinskih objektov Planinske zveze Slovenije na dan 1. 1. 2020.  Če je prijavitelj najemnik, mora imeti z lastnikom objekta sklenjeno najemno pogodbo za obdobje najmanj petih let po zaključku operacije in pridobiti pismo soglasje lastnika za izvedbo investicije. 

Upravičeni stroški po tem javnem razpisu  so: gradnja in oprema, stroški informiranja in komuniciranja, stroški storitev zunanjih izvajalcev. 

Višina sofinanciranja lahko doseže največ 80% upravičenih stroškov. Najvišji znesek sofinanciranja je lahko 300.000 EUR.

Predvidena sta dva roka za oddajo vlog: 13. 5. 2021, 1. 10. 2021.

4. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis za podporo podjetjem pri pripravi strategij za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih in krepitvi njihovih kompetenc 2021 v okviru programa »Celovita podpora podjetjem za aktivno staranje delovne sile.

Namen razpisa je spodbuditi podjetja k učinkovitemu upravljanju starejših zaposlenih in h krepitvi njihovih kompetenc z vidika podaljševanja njihove delovne aktivnosti.

Predmet javnega razpisa je podjetjem sofinancirati aktivnosti v okviru izvedbe projektov, in sicer:

- sklop A: priprava strategije za učinkovito upravljanje starejših zaposlenih,

- sklop B: razvoj kariere s krepitvijo kompetenc starejših zaposlenih.

Vlagatelj mora izpolnjevati vse pogoje javnega razpisa: ima na dan objave tega razpisa najmanj 3 zaposlene, ki so stari 50 let in več, ima najmanj 5 zaposlenih, je registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji po Zakonu o gospodarskih družbah in je vpisan v poslovno/sodni register vsaj 12 mesecev pred dnevom objave javnega razpisa.

Rok za oddajo vloge je od 19. 4. do 23. 4. 2021.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.

  


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe