×

Javni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 160/2020 z dne 6. 11. 2020.


V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 160/2020 z dne 6. 11. 2020, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je objavila spremembo Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2021.

V Javnem razpisu se besedilo drugega odstavka 4. točke nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 7. 12. 2020. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih fundacije.« 

Spremeni se tudi besedilo prvega odstavka 7. točke javnega razpisa.

2. Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je objavila spremembo Javnega razpisa Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023.

V Javnem razpisu se besedilo drugega odstavka 4. točke nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Poleg oddaje prijavnega obrazca preko spletne aplikacije, morajo kandidati tiskano vlogo na javni razpis poslati tudi s priporočeno pošiljko po pošti ali oddati osebno na naslov: Fundacija za šport, Dunajska 51, 1000 Ljubljana, najkasneje do 7. 12. 2020. Šteje se, da je tiskana vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure osebno oddana v prostorih fundacije.« 

Spremeni se tudi besedilo prvega odstavka 7. točke javnega razpisa. 

3. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembo Javnega razpisa za ugodna posojila za nakup kmetijskih in gozdnih zemljišč – A2 2019, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 69 z dne 22. 11. 2019, št. 35 z dne 27. 3. 2020 in št. 101 z dne 17. 7. 2020.

Sprememba se nanaša na spremembe rokov za oddajo vloge javnega razpisa.

4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za ukrep 21 Izjemna začasna podpora kmetom ter MSP, ki jih je kriza zaradi COVID-19 še posebej prizadela iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020.

Predmet javnega razpisa je podpora kmetijskim gospodarstvom ter mikro, malim in srednjim podjetjem zaradi izpada prihodka, ki je posledica zmanjšanja prodaje proizvodov javnim zavodom zaradi epidemije COVID-19, s ciljem olajšanja njihovih likvidnostnih težav. 

Vložitev vloge na javni razpis poteka od 9. novembra 2020 do vključno 24. novembra 2020, do 23.59.


Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe