×

Javni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 145/2020 z dne 16. 10. 2020


AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 145/2020 z dne 16. 10. 2020, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1.   Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil obvestilo o zaključku Javnega razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni I.

Javni razpis se je zaključil zaradi porabe vseh razpisanih sredstev.

2.   Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo spremembo Javnega razpisa za spodbujanje uvajanja okoljskih in trajnostnih znakov za turistične nastanitve in gostinske ponudnike te prilagoditev ponudbe zaradi epidemije Covid-19.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 150.000,00 EUR.

3.   Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo spremembo 14. javnega razpisa za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020 za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev izvajanju nadstandardnih zahtev na področju zaščite rejnih živali.

Spremenijo se datumi začetka vnosa vlog in zaključka javnega razpisa.

4.   Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za pred-financiranje projektov neprofitnih organizacij – PF1.

Sprememba se nanaša na skupni znesek javnega razpisa.

5.   Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembo Javnega razpisa za dodeljevanje posojil za pred-financiranje podjetniških projektov – PF3.

Sprememba se nanaša na skupni znesek javnega razpisa.

6.   Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (fizične osebe) – PF2.

Sprememba se nanaša na skupni znesek javnega razpisa.

7.   Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembo Javnega razpisa za pred-financiranje projektov kmetijskih gospodarstev (pravne osebe) – PF2.

Sprememba se nanaša na skupni znesek javnega razpisa.

8.   Fundacija za šport je objavila javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje športnih programov, razvojne dejavnosti v športu, športnih prireditev in promocije športa ter družbene in okoljske odgovornosti v športu v letu 2021.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev športnih programov, programov razvojne dejavnosti v športu, programov športnih prireditev in promocije športa ter programov družbene in okoljske odgovornosti v športu, v okvirni višini 7.125.000,00 EUR.

Rok za prijavo je 16. 11. 2020.

9.   Fundacija za šport je objavila javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2021, 2022 in 2023.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo športnih objektov in površin za šport v naravi v okvirvi višini 2.375.000 EUR. Maksimalni znesek sofinanciranja velikih investicij je 70.000 EUR, ne glede na vrednost investicije.

Rok za prijavo je 16. 11. 2020.


Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe