×

Javni razpisi iz Uradnega lista RS št. 123/2020 z dne 18. 9. 2020

Rok za prijavo: ponedeljek, 19. oktober 2020


V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 123/2020 z dne 18. 9. 2020 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi.

1. Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo spremembo javnega razpisa za sofinanciranje nakupa in postavitve naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije za obdobje 2019-2022.

V razpisu se spremenijo določbe glede upravičenih namenov, splošni pogoji, merila za izbor operacij, obrazec št. 3 in 4.

2. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila spremembo javnega razpisa Spodbujanje trajnostne poslovne strateške transformacije in razvoj novih poslovnih modelov v slovenskih podjetjih za lažje vključevanje v globalne verige vrednosti.

V razpisu se spremeni poglavje, ki se nanaša na roke in način prijave na javni razpis.

3. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembo javnega razpisa za dodeljevanje posojil za predfinanciranje podjetniških projektov – PF3.

Spremeni se višina sredstev javnega razpisa.

4. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil zaprtje javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP.

5. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih območjih in obmejnih problemskih območjih za zavode – B1.

Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza ukrepu zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.

6. Šola za ravnatelje je objavila javni razpis za dodelitev sredstev za izvajanje projektov v okviru programa »Učim se biti učitelj«.

Namen javnega razpisa je čimprejšnja in ciljno usmerjena identifikacija, aktiviranje, usposabljanje in vodenje ustreznega tima za zagotavljanje učinkovitega uvajalnega okolja za učitelja začetnika ter krepitev kompetenc učitelja začetnika v izobraževanju in usposabljanju na prehodu iz izobraževanja v poklic oziroma zaposlitev.

Cilj javnega razpisa je vključitev in usposabljanje 50 timov za uvajanje, pri čemer se 50 učiteljem začetnikom zagotovi učinkovito uvajalno obdobje, ki temelji na mentorstvu in timskem pristopu. V okviru posameznega projekta bo posamezni učitelj začetnik zaposlen na projektnem delovnem mestu za obdobje šestih mesecev za polni delovni čas.

Projekti, ki bodo v okviru javnega razpisa izbrani, se bodo izvajali v naslednjih vzgojno-izobraževalnih zavodih:

  • vrtcih,
  • osnovnih šolah,
  • glasbenih šolah,
  • srednjih šolah,
  • dijaških domovih oziroma
  • šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.


Sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa bo potekalo po sistemu standardnega obsega  stroška na enoto, skladno s pravili Evropske kohezijske politike in drugimi navodili.

Rok za oddajo vloge za dodelitev sredstev je 19. 10. 2020.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe