×

Javnii razpisi iz Uradnega lista RS, št. 118/2020 z dne 4. 9. 2020


V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 118/2020 z dne 4. 9. 2020 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil spremembe in dopolnitve Javnega razpisa za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 107/20z dne 31. 7. 2020.

2. Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo obvestilo o predčasnem zaprtju »Javnega razpisa za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022«.

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za podelitev javnega pooblastila računovodski pisarni, ki bo opravljala naloge in obveznosti računovodske pisarne po metodologiji FADN.

Za izpolnjevanje potreb skupne kmetijske politike je za zbiranje računovodskih podatkov s kmetij vzpostavljena mreža Unije za računovodske podatke s kmetij. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizira in nadzira sistem zbiranja in obdelave računovodskih podatkov s kmetij v skladu s predpisano metodologijo. V mrežo računovodskih podatkov je vključenih več subjektov, med drugim računovodska pisarna, ki bo izbrana na tem javnem razpisu in ji bo dodeljeno javno pooblastilo.

Rok za oddajo vloge je 5. 10. 2020.

4. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19.
Med obmejna problemska območja sodi občina Cerkno!

Namen razpisa je podpreti ponovni zagon podjetij in omogočiti ohranitev obstoječih delovnih mest kot v obdobju pred krizo COVID-19 na obmejnih problemskih območjih v Republiki Sloveniji. S podporo se bo omogočilo ponoven zagon poslovne dejavnosti v malih podjetjih z 10 do 49 zaposlenimi, ki so že posebej izpostavljena neugodnim razmeram poslovanja, ki izvira iz narave obmejnega območja, s pojavom virusa COVID-19 pa jim je bilo poslovanje predvsem zaradi omejitev fizičnega in materialnega poslovanja v obmejnem območju še dodatno oteženo.

Predmet javnega razpisa je zagotavljanje finančne podpore za upravičene stroške iz naslova tega razpisa za ponovni zagon poslovanja podjetij, v obliki nepovratne pomoči za investicije, zunanje storitve te plače. V ta namen se podjetju dodeli subvencija v višini najmanj 20.000 eur in največ 200.000 eur.

Na razpis se lahko prijavijo mala podjetja s sedežem na obmejnih problemskih območjih, ki imajo kot svoji glavno dejavnost opredeljeno predelovalno dejavnost (področje C SKD 2008 klasifikacije) in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, ter izpolnjujejo pogoje iz razpisa.

Rok za oddajo vlog je 5. 10. 2020. 


Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 37 20 180 ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe