×

Javni razpisi iz Uradnega lista št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020


V Uradnem listu RS št. 107/2020 z dne 31. 7. 2020 so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

Javni razpis P7C 2020 COVID – Krediti za blažitev posledic epidemije SARS-CoV-2 na gospodarstvo

Izvajalec: Slovenski podjetniški sklad, Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor.

Predmet, namen in cilji produkta: Produkt predstavlja neposredni brezobrestni kredit Sklada. Namen produkta je zagotoviti hitro in ugodno financiranje za omilitev posledic epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 na gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so:

omogočiti hiter dostop MSP-jem do ugodnega financiranja, ki se kaže predvsem v:

 • brezobrestnem kreditu,
 • brez stroškov odobravanja in vodenja,
 • nižjih zavarovalnih zahtevah,
 • ročnosti kredita,
 • možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kredita

omogočiti MSP-jem dostop do virov financiranja po ugodnih pogojih financiranja ter z omejitvijo izvajanja prekomernih postopkov odobritve kredita (enostavnejši in hitrejši postopek pridobitve kredita),

 • »preživetje« oziroma ohranitev poslovanja podjetij,
 • ohranitev delovnih mest.

VEČ

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za dodeljevanje posojil za investicijske projekte v primarni kmetijski pridelavi – A1

Namen razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil za primarno kmetijsko proizvodnjo na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj

 • Spodbujanje primarne kmetijske pridelave, ki ustreza naslednjemu ukrepu:
 • Izboljšanje učinkovitosti kmetijskega gospodarstva,
 • Izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
 • Vzpostavitev in/ali izboljšava infrastrukture,
 • Doseganje kmetijsko-okoljsko-podnebnih ciljev.

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja: Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena na spletni strani Sklada .

Več: Uradni list RS št. 107/2020 stran 1678 – 1687

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil javni razpis za dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih – B1

Namen razpisa je dodeljevanje likvidnostnih posojil na problemskih in obmejnih problemskih območjih na območju Republike Slovenije, ki zasleduje cilj – ohranjanje gospodarske dejavnosti, ki ustreza naslednjemu ukrepu:

 • Zagotavljanje likvidnosti in dostopa do financiranja.

Razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelja: Sestavni del razpisa je tudi razpisna dokumentacija in navodila za vlagatelje, ki jih mora vlagatelj upoštevati, objavljena na spletni strani Sklada .

Višina zaprošenih sredstev in višina upravičenih stroškov po podprogramu B1.1: Najnižja zaprošena vrednost sredstev je 5.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 50.000,00 EUR. Minimalna vrednost upravičenih stroškov je 5.000,00 EUR.

Več: Uradni list RS št. 107/2020 stran 1687 – 1694

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  040 315 335ali e-naslovu: tina.lisac@icra.si ali na sedežu SPOT svetovanje Goriška, Ulica Gradnikove brigade 6, 5000 Nova Gorica. Za osebno svetovanje v Idriji je potrebna predhodna najava.

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe