Na vsebino
×

Slovenski podjetniški sklad razpisuje 66 mio EUR garancij za zavarovanje bančnih kreditov

Rok za prijavo: torek, 15. oktober 2024

Mikro, mala in srednje velika podjetja bodo lahko tudi letos s pomočjo garancij SPS-a lažje, hitreje in ceneje pridobila bančne kredite za izvedbo tehnološko zahtevnejših in/ali manj zahtevnejših projektov s poudarkom na podpori projektom na področju digitalizacije, zelenega in krožnega gospodarstva. Poleg 60 ali 80-odstotne garancije s strani SPS pa bodo podjetja tudi letos upravičena do znižane obrestne mere in ostalih ugodnih pogojev najema kredita pri poslovnih bankah, ki sodeluje s SPS-om.

Slovenski podjetniški sklad je v Uradnem listu RS št. 34/2024 objavil razpis z oznako P1 plus 2024 – Garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere. 

Garancije SPS za bančne kredite so letos namenjene predvsem krepitvi konkurenčnih sposobnosti podjetij (konkurenčno uveljavljanje na trgu, izboljšan tržni položaj, širitev dejavnosti, izboljšanje financiranja obratnih sredstev,..), razvoju ali uporabi zelenih tehnologij in digitalnih rešitev, ki omogočajo zmanjšanje porabe energije in prispevajo k ciljem blaženja podnebnih sprememb, prehodu na krožno gospodarstvo (spodbujanje večje uporabe sekundarnih materialov) ter integraciji ali uporabi digitalnih tehnologij pri proizvodnih procesih.  

Garancije SPS v osnovi še vedno olajšajo financiranje podjetij ter tudi letos omogočajo podjetjem, da pridobijo ugodne pogoje financiranja pri bankah, saj banke dobijo zagotovilo za vračilo posojila s strani SPS-a. 

Podjetja bodo lahko zaprosila za garancije v višini 60 ali 80 odstotkov vrednosti kredita, za kredite v višini do 1.250.000 EUR, z ročnostjo do 10 let in koriščenje moratorija do dveh let, za kredite, ki jih bodo predhodno odobrile banke.

Hkrati z zelo ugodnim zavarovanjem bančnega kredita v obliki garancije SPS-a, bodo podjetja deležna tudi znižane obrestne mere, ki znaša 6 mesečni EURIBOR + 0,35/0,60/0,85 %, odvisno od vrste garancije. V letošnjem letu so vzpostavljene nove kreditno-garancijske linije, in sicer: 

  • A.1. Splošne garancije, kjer lahko podjetja v celoti zaprosijo za kredit za investicijska vlaganja, 
  • A.2. Garancije za projekte zelenega/digitalnega/krožnega gospodarstva, kjer lahko podjetja zaprosijo za kredit za investicijska vlaganja ali v kombinaciji investicijskih vlaganj z obratnimi sredstvi, na to linijo lahko kandidirajo le podjetja, če projekt izpolnjuje vsaj enega od kriterijev trajnostnega financiranja (kriteriji določeni v javnem razpisu).
  • A.3. Mikrogarancije za projekte, ki v celoti predstavljajo financiranje obratnih sredstev.

Z izdajo garancije SPS se še:

  • poveča možnost pridobitve kredita tistim podjetjem, ki sama nimajo zadostnih jamstev za zavarovanje kredita ali jih želijo sprostiti za nov investicijski ciklus,
  • zagotovijo garancije za investicijske bančne kredite do maksimalne višine 1.250.000 EUR in mikrogarancije za obratna sredstva do maksimalne višine 200.000 EUR (za srednje velika podjetja) oz. do 100.000 EUR (za mikro in mala podjetja),
  • zagotovi kredit, ki lahko krije do največ 80 % vrednosti upravičenih stroškov projekta,
  • zagotovi možnost koriščenja moratorija do 24 mesecev,
  • zagotovi daljša ročnost kredita, do 10 let.
  • strošek odobritve garancije se ne zaračunava.

Razpis je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem ter samostojnim podjetnikom posameznikom, ki delujejo na območju Republike Slovenije in načrtujejo investicije, ki zagotavljajo rast podjetja. 

Vloge lahko podjetja oddajo na Slovenskem podjetniškem skladu vsakih 14 dni, in sicer: 15.5., 25.5., 15.6., 5.7., 1.9., 15. 9., 1.10. in  15. 10. 2024.

Več informacij o razpisu in postopku elektronske prijave ter oddaje vloge preko ePortala je na voljo na strani Slovenskega podjetniškega sklada: https://www.podjetniskisklad.si/p1-plus-2024-garancije-sklada-za-bancne-kredite-s-subvencijo-obrestne-mere/

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe