Na vsebino
×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022

Rok za prijavo: petek, 09. september 2022

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije je objavila javni razpis Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (kratica javnega razpisa : JR STKTP NOO 2022-2025) (investicija B: »Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (CSP KG)« komponenta 5: »Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov« (C1 K5), 1. razvojno področje: »Zeleni prehod«).

Namen javnega razpisa je strokovna in finančna podpora zagonskim, mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem pri intenzivnem procesu trajnostne krožne transformacije poslovanja, s poudarkom na zasledovanju strateških ciljev učinkovite rabe virov, krožnega gospodarstva, zniževanja negativnih oziroma povečevanju pozitivnih vplivov na podnebje in okolje, družbo in ekonomsko skupnost ter posledično povečanju produktivnosti in konkurenčnosti slovenskih podjetij. 

Cilj javnega razpisa je podpreti vsaj 200 projektov zagonskih, mikro, malih in srednjih podjetij pri trajnostni in krožni transformaciji poslovanja, ki zajema vključitev v proces strateške trajnostne in krožne transformacije v posameznem podjetju (Faza A) in/ali pripravo in izvedbo ključnih izvedbenih projektov, ki bodo bistveno prispevali k implementaciji procesov krožnega in nizkoogljičnega gospodarstva (Faza B). Z javnim razpisom se bo opolnomočilo podjetja, da bodo skozi procese poslovanja sprejemala take poslovne odločitve, ki bodo bistveno prispevale k zniževanju negativnih vplivov na podnebje in okolje, tako na strateškem kot na operativnem nivoju procesov pri kreiranju vrednosti produktov in storitev.

Predmet javnega razpisa je zagotovitev strokovne pomoči podjetjem (Faza A) ter sofinanciranje izvedbenih projektov z vključeno procesno in/ali organizacijsko inovacijo (Faza B) na področju prehoda iz linearnih v krožne procese kreiranja vrednosti produktov in storitev.

Upravičeni končni prejemniki sredstev javnega razpisa so podjetja, ki so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo, s sedežem v >Republiki Sloveniji, in sodijo med mikro, mala in srenja podjetja, vključno z zagonskimi podjetji. Izključeni so javni zavodi, ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih.

Rokov za oddajo vlog po posameznih sklopih je več. Prvi za Fazo A je 15. 9. 2022, za Fazo B pa 15. 11. 2022.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe