×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021

V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 173/2021 z dne 5. 11. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:

1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 6. javni razpis za poukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2021.

Predmet javnega razpisa je podpora, namenjena pokritju stalnih stroškov, ki jih ima kmetijsko gospodarstvo oziroma pravna oseba zaradi vključitve v upravičeno shemo kakovosti oziroma zaradi vključitve proizvoda v upravičeno shemo kakovosti, ki je namenjena prehrani ljudi.

Cilj razpisa je označevanje proizvodov z zaščitnim znakom, trženje proizvodov iz upravičenih shem kakovosti in s tem boljše poznavanje proizvodov s posebnimi označbami s strani potrošnikov, ter bolj organizirana in aktivna promocija s strani proizvajalcev, kar posledično vpliva na rast dodane vrednosti v kmetijstvu in s tem konkurenčnosti agroživilskega sektorja.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 500.000 EUR in sicer po naslednjih sklopih:

  • 200.000 EUR za kmetijska gospodarstva,
  • 300.000 EUR za pravne osebe.

Upravičenci lahko prejmejo pavšalno plačilo v obliki nepovratne finančne pomoči za koledarsko leto prve pridobitve certifikata za določeno upravičeno shemo kakovosti oziroma za določen proizvod iz upravičene sheme kakovosti in še naslednja štiri zaporedna koledarska leta.

Razpis je zaprtega tipa, vložitev vloge je možna v času od 19. 11. do 20. 12. 2021.

2. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za krepitev podpornega okolja za socialna podjetja.

Namen javnega razpisa je vzpostavitev učinkovitega podpornega okolja za socialna podjetja na nivoju kohezijskih regij, in sicer z oblikovanjem specifičnih storitev podpornega okolja za usposabljanje, mentorstvo, povezovanje ter svetovanje socialnim podjetjem.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja brezplačnih storitev podpornega okolja za razvoj in profesionalizacijo novih ter obstoječih socialnih podjetij v posamezni kohezijski regiji. Z razpisom se bo sofinanciralo naslednje aktivnosti:

  • informiranje in svetovanje,
  • povezovanje socialnih podjetij in povezovanje z lokalnimi in regionalnimi okolji ter medsektorsko povezovanje,
  • usposabljanje in delavnice ter 
  • analiza in poročanje.

Na razpis se lahko prijavi prijavitelj s partnerji, ki skupaj tvorijo konzorcijsko partnerstvo oziroma konzorcij. Konzorcij sestavljajo ne več kot 3 konzorcijski partnerji.

Upravičeni stroški: stroški plač, posredni stroški, stroški storitev zunanjih izvajalcev, stroški informiranja in komuniciranja.

Intenzivnost pomoči znaša do 100% upravičenih stroškov.

Rok za prijavo na razpis: 6. 12. 2021.

Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe