×

Aktualni razpisi iz Uradnega lista RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021

Rok za prijavo: sreda, 12. januar 2022

Idrija, 25. 10. 2021


AKTUALNI RAZPISI IZ URADNEGA LISTA RS


V zadnji številki Uradnega lista RS, št. 167/2021 z dne 22. 10. 2021, so bila objavljena naslednja javna obvestila in javni razpisi:


1. Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je objavil v okviru javnega razpisa za izbor operacije Pridobivanje dodatnih znanj z mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD nov dodatni prijavni rok za leto 2021 in spremembo javnega razpisa.


2. Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je objavil zaprtje Javnega razpisa P7-4 2021 COVID MIKROKREDIT.


3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 4. javni razpis za podukrep 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij za projekte EIP.

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. Cilj podukrepa je razvoj novih oziroma izboljšanih proizvodov, praks, procesov ali tehnologij na področju kmetijstva, živilstva ali gozdarstva, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 100 odstotkov.

Razpis je zaprtega tipa, vlogo je možno oddati od 15. 11. 2021 do 12. 1. 2022.


4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 5. javni razpis za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam za projekte EIP.

Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo projektov Evropskega partnerstva za inovacije (EIP) na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti. 

Cilj podukrepa je razvoj rešitev, namenjenih zmanjševanju negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih ali drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenos znanj v prakso ter razširjanje rezultatov projekta.

Razpis je zaprtega tipa, prijava je možna od 15. 11. 2021 do 12. 1. 2022.


5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis za vzpostavitev čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v programskem letu 2022.

Predmet javnega razpisa je vzpostavitev 5 čebelnjakov za prenos znanja v čebelarstvu v javno korist, z uporabo katerih se bosta izboljšala prenos in izmenjava znanja na področju čebelarstva.

Razpis je zaprtega tipa, prijava nanj je možna do 30. 11. 2021.

Upravičeni vlagatelj je tisti, ki izvaja dejavnost usposabljanja ali izobraževanja na področju čebelarstva ter izpolnjuje ostale pogoje iz razpisa.


6. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 21. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021. Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju ekološke pridelave hrane.

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, namenjene izvajanju pridelave ekoloških proizvodov, s ciljem izboljšati konkurenčnost kmetijskih gospodarstev ter doseganje višje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov.

Razpis je zaprtega tipa, prijava je možna od 15. 11. 2021 do 30. 12. 2021.

Predmet podpore so sledeče individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev:

- ureditev gospodarskih poslopij oz. nakup pripadajoče opreme,

- nakup kmetijske mehanizacije, namenjene izvajanju ekološke pridelave,

- ureditev trajnega nasada za izvajanje ekološke pridelave,

- ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika, ter nakup namakalne opreme.

Na razpis se lahko prijavijo:

- nosilci majhnih kmetij,

- fizične osebe,

- samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe.


7. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo 20. javni razpis za podukrep 4.1: Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021. Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih.

Predmet javnega razpisa so naložbe kmetijskih gospodarstev, s ciljem izboljšati konkurenčnost ter prestrukturiranje kmetijskih gospodarstev.

Razpis je zaprtega tipa, prijava je možna od 15. 11. 2021 do 30. 12. 2021.

Predmet podpore so sledeče individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev:

- ureditev gospodarskih poslopij oz. nakup pripadajoče opreme,

- nakup kmetijske mehanizacije za kmetovanje na gorskih območjih,

- ureditev pašnikov in obor za rejo domačih živali oziroma gojene divjadi,

- izvedba agromelioracij,

- ureditev zaščite čebeljih panjev pred medvedi,

- ureditev trajnih nasadov,

- ureditev cestnih, vodnih oziroma vodovodnih ter energetskih priključkov do javne infrastrukture,

- ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika na gorskih območjih, ter nakup namakalne opreme.

- ureditev trajnega nasada za izvajanje ekološke pridelave,

- ureditev zasebnega namakalnega sistema, ki ima enega uporabnika, ter nakup namakalne opreme.

Na razpis se lahko prijavijo:

- nosilci majhnih kmetij,

- fizične osebe,

- samostojni podjetniki posamezniki in pravne osebe.Dodatne informacije, besedilo razpisov in razpisno dokumentacijo posameznega razpisa lahko dobite na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji, Mestni trg 2, 5280 Idrija, na tel. št.:  05 43 911 ali e-naslovu: mateja.bizjak@icra.si. Aktivnost je sofinancirana s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije, v okviru projekta Formica 4 Cerkno-Idrija-Logatec.


Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe