Na vsebino
×

PRO-EKO

Projekt PRO – EKO zajema več delovnih sklopov, v vseh pa je cilj podpreti proizvodnjo lokalne, prednostno ekološke hrane in jo primerno predstaviti potrošnikom, ker želimo vzpostaviti vez in odnos med kmetom in lokalnim kupcem. Izhajamo iz obstoječih izkušenj in znanja, želimo pa doseči tudi izmenjavo dobrih praks med tremi vključenimi LASi in konkretno implementacijo, ki se bo odražala v končnih produkti in usmeritvah, ki bodo tržno in javno zanimive tudi po zaključku projekta. 

Partnerski LASi projekta sodelovanja: 

  • LAS s CILjem, vodilni partner: Idrijsko - Cerkljanska razvojna agencija d.o.o.
  • LAS Obsotelje in Kozjansko, vodilni partner: Razvojna agencija Sotla.
  • LAG Dragačevo – Jelica – Zapadna Morava, Ulica Republike 72, Guča 32230, Srbija.

Partnerji v operaciji:

  • LAS s CILjem, vodilni partner ICRA d.o.o. Idrija (vodilni partner)
  • Partnerji v okviru LAS s CILjem: Kmetija Košenija, Franc Kejžar; Štefka Kejžar, nosilka dopolnilne dejavnosti; Kmetija Rok Likar
  • LAS Obsotelje in Kozjansko (partner)
  • Partnerji v okviru LAS Obsotelje in Kozjansko: Razvojna agencija Sotla; Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec; Društvo žena Donačka gora 
  • Lokalna akcijska skupina  Dragačevo - Jelica - Zahodna Morava, Srbija (partner)

Celotna vrednost operacije: 383.270,19 EUR

Nepovratna sredstva v okviru operacije: 199.995,82 EUR

Celotna vrednost operacije v okviru LAS s CILjem: 131.277,79 EUR

Nepovratna sredstva v okviru LAS s CILjem: 99.999,80 EUR

Celotna vrednost operacije v okviru LAS Obsotelje in Kozjansko: 135.992,40 EUR

Nepovratna sredstva v okviru LAS Obsotelje in Kozjansko: 99.996,02 EUR

Obdobje izvajanja operacije: 24.  2. 2022 do 23. 2. 2025

V projektu želimo spodbuditi obstoječe ekološke pridelovalce, da dodajo vrednost svojim proizvodom na način, da povečajo proizvodnjo ekološke hrane, izdelajo in na trgu ponudijo nove izdelke ter ustrezno predstavijo ekološko kmetovanje in ekološke produkte, kar bo pripomoglo tudi k prepoznavnosti ekološke hrane. Vzpostaviti želimo celotno podporno okolje kjer bodo preko pilotnih primerov predstavljeni modeli kako povečati zanimanje za ekološko hrano ter kako povečati pridelavo in dodati vrednost tej hrani. Pilotno pristopamo k različnim modelom – prvi model obravnava ekološke gorske kmetije, ki nameravajo razvijati ekološko proizvodnjo ter z novimi produkti prispevati k večji finančni stabilnosti kmetije. Drugi model obravnava primer obstoječega ponudnika, ki že proizvaja ekološke proizvode in jim bo povečal vrednost predvsem z drugačnim načinom predstavitve ter novo embalažo. Tretji model pa inovativno vpleta sodobne tehnologije (MR aplikacija zeliščnega vrta v kombinaciji s Hololens očali) ob nakup sodobne opreme za pridelavo/predelavo ekoloških zeliščnih produktov. Vsi vključeni ekološki proizvajalci pa bodo izdelali turistične programe ter promocijske letake za svojo kmetijo, pripravili skupni e-promocijski letak, ki bodo primerni tudi za uporabo v izobraževalne in turistične namene. Inovativni pristop, ki uvaja model študijskega krožka na daljavo,  v katerem bodo sodelovali vsi vključeni ekološki ponudniki in LASi, predstavlja zanimiv model, ki je lahko prenosljiv tudi izven projektnega območja, saj omogoča zbiranje idej in kreacijo novih produktov v krogu najpomembnejših deležnikov. V praksi bomo implementirali te izkušnje tako, da bomo izdelali predstavitvene programe za vključene kmetije oziroma ekološko proizvodnjo.  Sodelovali bomo tudi pri skupnem nastopu na trgu in trženju, saj bodo s CNC programom pripravili izrise in kalupe ter tesno izdelali serijo refil darilne embalaže za skupni nastop na trgu in izdelke testno ponudili tudi v okviru spletne trgovine e-Lodn.


Projekt je zagotovo poseben tudi zaradi inovacije, ki jo bomo partnerji preizkusili v času izvajanja projekta: gre za inovacijo zaščite površin pred divjadjo, ki sicer povzroča veliko škodo na pridelkih, kar zmanjšuje količino pridelka in dohodek kmetij. Ker so se izkazali modri odsevniki ob cestah kot primerna zaščita pred divjadjo, bomo testirali možnost uporabe odsevnikov na kmetijskih površinah. Na kmetijskih površinah se že uporablja modri trak, ki pa je učinkovit podnevi, ko običajno ni škode divjadi. Za nočno uporabo, bo Rok Likar iz odsevnikov ter senzorskih luči izdelal model zaščite, ki temelji na osnovi nevidne modre črte, ki odganja divjad. Sistem bo samooskrben, saj bo deloval na sončno energijo, obenem pa ne bo uporabil fizične prepreke, kar bo omogočilo nemoteno obdelavo površin. Rok bo sistem testiral na več lokacijah (saj gre za premičen model) in pod različnimi koti, če bo to potrebno. Svoje izsledke bo predstavil na srečanju partnerjev in na spletni strani LAS. Če bodo rezultati pozitivni, pa bomo sistem predstavil tudi širše. Tudi s to inovacijo želimo vplivati na večje količine pridelane ekološke hrane in na večji dohodek ekoloških kmetij.


Več o projektu.


Hiperpovezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm.


Hiperpovezava na spletno stran PRP: www.program-podezelja.si/
PRO-EKO

Aktualno

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe