Na vsebino
×

City Centre Doctor, URBACT III

Projekt City Centre Doctor se je ukvarjal z inovacijami v centru mesta.

Občina Idrija je bila partner projekta City Centre Doctor, ki je bil podprt s strani programa URBACT III, transnacionalnega programa Evropske unije za spodbujanje celostnega trajnostnega razvoja mest. Program, v katerem je občina sodelovala prvič, je bil namenjen povezovanju evropskih mest in občin za izmenjavo izkušenj in znanj na področju urbanih politik ter spodbujanju celostnega in vključujočega oblikovanja politik za trajnostni urbani razvoj.

Projekt City Centre Doctor je bil eno izmed 20 akcijskih omrežij, ki so pomagala mestom stopiti na pot celostnega in vključujočega oblikovanja politik za trajnostni urbani razvoj. Program URBACT je namreč strukturiran tako, da pomaga projektom s tremi vrstami intervencij, in sicer z vključevanjem partnerskih mest v mednarodne izmenjave, ki spodbujajo učenje med mesti, s krepitvijo zmogljivosti partnerskih mest v obliki usposabljanj in izmenjave znanj ter z zajemom in objavo vseh znanj, ustvarjenih v okviru projekta. Emmanuel Moulin, direktor programa URBACT, jeorisal metodologijo v podporo temu projektu: »Proces se začne s sistematično analizo izzivov, politik in trendov, ki opredelijo trenutno stanje v vsakem od mestnih središč. Te informacije so zajete v osnovni študiji, ki predstavlja začetno točko in ključne poudarke projekta. Nato vsak projekt v vseh sodelujočih mestih vzpostavi lokalne mehanizme sodelovanja, t.i. URBACT lokalne supine (ULG), ki vključujejo vse ključne deležnike, vključno z lokalnimi avtoritetami in ekonomskimi skupinami, ki preko procesov učenja in izmenjave na nadnacionalni ravni ter na ravni lokalne skupnosti za vsako mesto razvijejo celovite akcijske načrte. Proces načrtovanja je interaktiven, s številnimi možnostmi za ustvarjalno sodelovanje v skupnosti, s potrošniki, trgovci, urbanisti, politiki in posebnimi interesnimi skupinami, kot so mladi in invalidi. Po dveletnem obdobju bodo načrti in ugotovitve projekta predstavljale osnovo za kapitalizacijo znanja, ki bo tudi pokazala napredek projekta od takrat, ko je bila izdelana začetna študija.«

Projektu City Centre Doctor se je občina pridružila v njegovi drugi fazi izvajanja in je trajala do maja 2018. Partnerstvo je povezovalo 10 evropskih mest, vodilo ga je italijansko mesto San Donà di Piave. Skupaj so si prizadevali iskati inovativne rešitve in si nudijo strokovno podporo pri razvoju celostnih akcijskih načrtov, ki bodo usmerjali revitalizacijo njihovih mestnih središč.

Župani sodelujočih mest se dobro zavedajo, da so njihova mesta del širših ekonomskih funkcionalnih območij, kjer prevladujejo večja mesta, iz česar pa izhajajo tudi določene koristi oziroma prednosti za manjša mesta. Hkrati se mesta soočajo z izzivom vodenja mestnih središč, ki morajo z večjimi mesti stalno »tekmovati«, da v manjših mestih zadržijo prebivalce, pritegnejo obiskovalce in podjetniške iniciative. Projekt je občinam pomagl pri razvoju strategij in ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti in privlačnosti omenjenih mestnih središč.

Projekt je za vsako od partnerskih mest predstavlja priložnost za spodbujanje interesa lokalne skupnosti, da se vključuje, razpravlja, posvetuje in v okviru projekta oblikuje ukrepe, ki jim bodo omogočali vrsto izboljšav v mestnih središčih. Te izboljšave bodo vplivale na potrošnjo, ustanavljanje novih podjetij in ekonomsko rast ter posledično na ustvarjanje novih delovnih mest.

Po obisku vseh mest je vodilni strokovnjak g. Wessel Badenhorst skupaj z vsemi mesti  zasnoval naslednja vprašanja, pomembna za razvoj in oblikovanje tematik ter vsebin, o katerih so partnerji razpravljali v okviru izmenjav na nivoju partnerstva in na ravni ULG:

  • Kateri so ključni dejavniki lokalne ekonomije, na katere lahko vplivamo, da spodbudimo nov gospodarski razvoj in rast v centru mesta?
  • Kako rešujemo problematiko gostega prometa in drugih dejavnikov v centru mesta, ki odvračajo ljudi od obiska?
  • Kaj lahko storimo, da bo naše mesto pametno in kako lahko izrabljamo pametne tehnologije za reševanje problematik v centru mesta?
  • Kaj lahko storimo, da bo naše središče mesta bolj privlačno in prijetno za ljudi?
  • Kako bomo zadržali mlade v našem mestu in še posebej, kako lahko pritegnemo mlade, da bodo center mesta sprejeli kot prostor za druženje, preživljanje prostega časa, za delo ali življenje? 

Ključna pozornost projekta, ki ga je občina izvajala tudi v sodelovanju z izbranim zunanjim izvajalcem, Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo,  je bila tako usmerjena v mestna središča, ki se srečujejo s številnimi sodobnimi trendi in spremembami na različnih področjih. Idrija se je še posebej posvetila raziskovanju izzivov, kot so pomankanje družabnega življenja v centru mesta, kar se kaže s pomanjkanjem živahnosti in slabšo izkoriščenostjo javnih prostorov, slabša trgovska ponudba v centru, izseljevanje mladih, možnosti za podjetniške dejavnosti ter prevladujoča odvisnost prebivalcev in obiskovalcev centra od uporabe avtomobilov.  

ŠTUDIJE, POROČILA IN RAZISKAVE:

State of the Art - Policy context and trends in revitalising city centres (ENG)

Baseline Study (ENG)

Place Analysis Report - Idrija City Centre (ENG)

Place analysis in the City Centre Doctor Project - Comparisons on Mobility (ENG)

Place analysis in the City Centre Doctor Project - Comparisons on Retail (ENG)

Report on Consultations and Idea Cafe event at "Goli place" (Idrija, 24.- 26. march 2017)

IAP summary

Integrated Action Plan

Article - Idrija, Mining Town – Industrial Hub – Smart City

Short v. Article - Idrija, Mining Town – Industrial Hub – Smart City

IAP in nutshell

VEČ INFORMACIJ O PROJEKTU NAJDETE NA:

facebook.com

urbact.eu

facebook.com

twitter.com

instagram.com

pinterest.com

OBJAVE V MEDIJIH:

kolektor.si

mlad.si

primorskival.si

idrija.si

primorskival.si

primorske.si

urbact.eu

KONTAKTNI PODATKI:

Koordinator projekta na Občini Idrija: Maja Majnik, +386 5 37 34 516, maja.majnik@idrija.si

Koordinator ULG: Tina Lisac, ICRA d.o.o. Idrija, +386 5 37 20 180, tina.lisac@icra.si  

NOVICE:

20/3/2017

Ta teden Občina Idrija v sodelovanju z Idrija 2020 in Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo organizira serijo dogodkov v praznih prostorih Mestnega trga 15 (Golijeva hiša) v Idriji. VABILO

9/5/2017

Zbrali smo ideje kako s konkretnimi ukrepi oživiti idrijsko mestno središče - Med 23. in 25. marcem 2017 je Občina Idrija v sodelovanju z društvom Idrija 2020 in Idrijsko-Cerkljansko razvojno agencijo v okviru projekta City Centre Doctor izvedla zanimiv urbani poskus. S postavitvijo pop-up dnevne sobe na glavnem mestnem trgu smo želeli spodbuditi razpravo o oživljanju mestnega jedra in s tem pridobiti nove, drugačne predloge in ideje za to precej zahtevno nalogo. VEČ in POROČILO

28/6/2017

Te dni v Idriji poteka študijski obisk partnerskih mest projekta City Centre Doctor. Kako o študijskem obisku v Idriji poročajo mediji? Eno novico smo našli tukaj: http://www.primorskival.si/novica.php?oid=8594

16/1/2018

V okviru projekta City Centre Doctor je nastal članek o Idriji z naslovom: Mining Town – Industrial Hub – Smart City. Krajšo različico članka v angleškem jeziku lahko preberete TUKAJ.

22/1/2018

V četrtek, 25. 1. 2018, vas vabimo na javni posvet glede integriranega akcijskega načrta za oživitev mestnega jedra, ki ga pripravlja URBACT lokalna skupina. Več na tej POVEZAVI.

2/2/2018

30. in 31.1.2018 je v Bruslju potekal sestanek projektnih partnerjev, kjer se je pregledalo povzetke Integriranih akcijskih načrtov.

3/4/2018

V mestu San Dona di Piave je od 21.3. - 23.3.2018 potekala zaključna konferenca projekta City Centre Doctor. Kratko novičko lahko preberete na tej POVEZAVI.

23/4/2018

V okviru projekta City Centre Doctor je nastal tudi promocijski video, ki povzame utrinke iz projekta (študijski obisk v Idriji, beta akcije,...) in na kratko predstavi Idrijo.

Ogledate si ga lahko na tej povezavi: - youtube.com

7/5/2018

Vabimo vas na zaključni javni dogodek projekta City Centre Doctor - Dnevna soba na placu, kjer bo predstavljen projekt, IAP in vse drugo, kar bi vas zanimalo. Več na tej POVEZAVI.

5/7/2018

Mestno igrišče, rezultat uspešne akcije in cilj v integriranem akcijskem načrtu, je že uresničen! VEČ


Projekt je bil sofinanciran v okviru programa URBACT III strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in je potekal do maja 2018.

City Centre Doctor, URBACT III
City Centre Doctor, URBACT III photo-resizer-2021-03-16-11-11-55-jpg.jpg City Centre Doctor, URBACT III wp3-beta-action-photos-4-jpg.jpg City Centre Doctor, URBACT III partnerska-mesta-jpg.jpg

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe