Na vsebino
×

Centri interpretacije zavarovanih območij

Partnerji projekta sodelovanja: LAS Obsotelje in Kozjansko, LAS Posavje, LAS Pri dobrih ljudeh 2020,  in LAS S Ciljem skupaj z Občino Logatec in Občino Idrija

Celotna vrednost operacije: 119.341,81 EUR.

Upravičena vrednost: 90.359,40 EUR.

Obdobje izvajanja operacije:

 1. Faza  1.8.2020 – 31.12.2021
 2. Faza 1.1.2021 – 31.12.2022

Opis:  Partnerji v projektu LAS s CILjem, Občina Logatec in Občina Idrija smo pripravili skupen projekt z namenom, da ohranimo naravno dediščino Planinskega okolja in Krajinskega parka Zgornja Idrijca in jo prezentiramo in promoviramo na sodoben način ter približamo vsem zainteresiranim.   Vsi vključeni las partnerji (upravljavci zavarovanih območij in ključni deležniki), se zavedamo pomena ohranjanja biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravne dediščine in kulturne krajine, zato smo se odločili, da skozi projekte aktivnosti zagotovimo izmenjavo izkušenj in pridobivanje novih znanj ter izvedemo njihovo implementacijo na območju vključenih LAS. Operacija je bila zasnovana s pomočjo vseh vključenih LAS in širše delovne skupine upravičencev znotraj posameznega LAS. Za dosego zastavljenih ciljev smo v partnerstvu zasnovali skupne aktivnosti, pri izvedbi katerih sodelujejo vsi vključeni partnerji LAS. Hkrati pa smo zaradi specifik posameznega območja dopustili tudi specifične aktivnosti, ki zagotavljajo najbolj optimalno izvedbo operacije za dosego končnega cilja – ohranjanje naravne dediščine in biotske raznovrstnosti. Z izvedeno operacijo prispevamo k ohranjanju okolja in naravne dediščine, na eni strani z investicijami, ki interpretirajo naravo ter tudi opozarjajo na njeno napačno in dobro rabo, in tudi v promocijskih in izobraževalnih aktivnostih operacije. 

Rezultati: 

 1.  NVESTICIJE  Ureditev in obogatitev opreme v krajinskem parku Zgornja Idrijca (ekološka stranišča, solarne klopi, obnovitev paviljonov, didaktična igrala in stojnice) in priprava interpretacijskih video vsebin za Planinsko polje
 2.  NAČRT INTERPRETACIJE IN ITINERARIJI Priprava skupnih načrtov interpretacije narave -  4 x razviti programi , tematsko zasnovani (1)program interpretacije naravne dediščine za odrasle/starejše,  (2)program interpretacije naravne dediščine za ženske in (3,4) itinerarja,  ki se naslanjata na slovensko nesnovno dediščino v povezavi z naravo, ki bosta posebej namenjen mladim in 1 x skupni Načrt interpretacije narave zavarovanih območij
 3.  LOKALNE PRIREDITVE Organizacija in izvedba treh lokalnih prireditev in izmenjava ponudnikov lokalnih produktov med območji, skupne predstavitve zavarovanih območij narave ter prireditev za mlade Festival Aktivna Bela
 4.  KULINARIČNE DELAVNICE 
 5.  STROKOVNI OGLEDI NA TERENU IN IZOBRAŽEVALNE DELAVNICE 

Cilji:

 • Vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest v turizmu in izobraževanju (novi turistični, pedagoški in andragoški programi)
 • Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire (interpretacijska infrastruktura v naravi z uporabo obnovljivih virov energije)
 • Ohranjanje in oživljanje dediščine območja (izmenjava izkušenj in znanj, ter implementacija znanja iz drugih vključenih las območij)
 • Aktivirati potenciale ranljivih skupin (številne aktivnosti projekta bodo vključevale različne ranljive skupine kot so ženske, otroci, starejši, osebe s posebnimi potrebami)

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP 

Povezava na spletno stran PRP

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


Centri interpretacije zavarovanih območij

Aktualno

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe