Na vsebino
×

Naokoli

Partnerji operacije: 

Celotna vrednost operacije: 117.068,88 EUR

Nepovratna sredstva: 92.152,33 EUR

Obdobje izvajanja operacije: 30. 6. 2020 – 28. 2. 2023

 1. Faza: 20. 6. 2020 – 31. 1. 2021
 2. Faza: 20. 6. 2020 – 31. 1. 2022
 3. Faza: 20.6. 2020 – 31. 1. 2023

Opis: 

NAOKOLI - narava, okolje, integracija - je operacija, ki se ukvarja z integracijo vsebin varovanja in ohranjanja narave ter okolja v različne produkte. 

Operacija izhaja iz lokalno prepoznanih interesov in vsebin, ki so bile izpostavljene na animacijskih delavnicah. Pri tem se na celotnem območju v šolah, oziroma vrtcih vzpostavljajo visoke grede kot primer ureditve oblike gred urbanih vrtov, s pomočjo katerih se bo ozaveščalo otroke, njihove starše ter širšo javnost ne samo o načinu in pomenu lokalne samooskrbe temveč tudi o pomenu okolju prijazne pridelave hrane. Na logaškem se bo v okviru projekta posebno pozornost namenilo ureditvi zelenih površin, na širšem Idrijskem območju pa se bo na podlagi predhodno izdelane študije nosilnih kapacitet ter pilotne izvedbe športne prireditve v krajinskem parku pristopilo k izdelavi načrta upravljanja za Krajinski park Zgornja Idrijca. Na cerkljanskem se bo z izboljšano turistično ureditvijo kraja ter postavitvijo informativne table s pohodnimi in kolesarskimi potmi v okolici predstavilo vključevanje narave in lokalnega okolja v inovativne turistične produkte območja. Kot skupne aktivnosti vseh vključenih partnerjev bodo potekala izobraževanja za vzdrževalce visokih gred in poseben sklop izobraževanj za širšo javnost. Izdelala se bo skupna brošura, ki bo namenjena predstavitvi vsebin projekta in ozaveščanju širše javnosti. S ciljem osveščanja javnosti bo na lokalnem radiu izvedena oddaja s predstavitvijo projekta in njegovih aktivnosti.

Operacija je razdeljena na dve ključni aktivnosti: Priprava vsebin in izdelava produktov ter Pilotna izvedba programa, vezanega na produkte. V okviru prve aktivnosti se bodo vzpostavile visoke grede ob šolah in vrtcih, v Cerknem pa se bo uredil tudi rastlinjak ter vrtna lopa z ustreznim orodjem. Uredile se bodo tudi druge zelene površine na območju. V okviru druge aktivnosti pa se bo izdelala študija nosilnih kapacitet za Krajinski park Zgornja Idrijca. Aktivnost pilotne izvedbe programa zajema tudi izvedbo izobraževanj ter testne športne prireditve v Krajinskem parku Zgornja Idrijca. Za celotno območje LAS bo izdana brošura s predstavitvijo produktov projekta.

Rezultati: 

 • Novi pristopi ali aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju: urejanje okolice podeželskih krajev  (Cerkno in Logatec)
 • Postavitev visokih gred: Občina Cerkno 6, Občina Idrija 15 gred in Občina Logatec 44
 • Izvedena skupna izobraževanja za uporabnike visokih gred 3
 • Izvedena skupna izobraževanja o uporabi visokih gred za širšo populacijo 3
 • Izvedena študija nosilnih kapacitet za Krajinski park Zgornja Idrijca 
 • Izvedena pilotna  športna prireditev v Krajinskem parku Zgornja Idrijca 
 • Pripravljena brošura z vsebino aktivnosti (predstavitev gojenja rastlin v visokih gredah) 
 • Izvedena oddaja o projektu 

Cilji:

 • Izboljšati kakovost življenja na podeželju (novi pristopi za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju).
 • Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov (postavitev visokih gred v šolah/vrtcih, študija nosilnih kapacitet za Krajinski park Zgornja Idrijca, skupna izobraževanja ter predstavitev v brošuri)

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP 

Povezava na spletno stran PRP 

Za vsebino spletne strani je odgovoren upravičenec operacije. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 - 2020, je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.Naokoli

Aktualno

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe