Na vsebino
×

Dobimo se na tržnici 4

Projektni partnerji: LAS s CILjem, Občina Idrija, Občina Cerkno, Občina Logatec, Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija

Celotna vrednost projekta: 162.075,33 EUR

Sofinanciranje projekta: 110.255,14 EUR

Trajanje projekta: 1.09.2020 – 31.03.2023

Viri financiranja: Republika Slovenija, Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), LAS s CILjem, Idrijsko – Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. Idrija, Občina Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec.

Na območju deluje večje število lokalnih ponudnikov, ki uporabljajo lokalne surovine, pridelujejo pridelke, ustvarjajo prehrambne in rokodelske izdelke. Predhodne tri skupne operacije Dobimo se na tržnici so dobra podlaga za nadgradnjo vzpostavljenega podpornega okolja, krepitev razvoja in dviga kvalitete lokalne ponudbe. V nadaljevanje skupne operacije na temo lokalne ponudbe in kakovosti življenja se vključujejo vse tri Občine, ICRA d.o.o. Idrija in LAS s CILjem. 


V okviru skupne operacije bodo izvedene aktivnosti s ciljem nadaljevanja programsko-razvojnega dela, nadgradnje povezovanja, mreženja in koordinacije lokalnih ponudnikov, programsko-razvojnega dela s ponudniki, dviga kvalitete kulinarične ponudbe, povečanja samooskrbe, spodbujanja razvoja dejavnosti, izboljšana pogojev za delovanje lokalne tržnice v Logatcu z nabavo premične opreme (prodajnih stojnic).

Aktivnosti bodo izvedene na podlagi že vzpostavljenih pogojev in vsebin tekom preteklih projektov ter na podlagi izvedene analize potencialov in priložnosti za razvoj lokalne ponudbe na območju.

 

Cilj operacije je prispevati k vzpostavitvi pogojev za oblikovanje novih delovnih mest, spodbuditi trajnostni razvoj, okrepiti povezovanje na področju lokalne in kulinarične ponudbe, spodbujati večjo samooskrbo in s tem dvig kvalitete življenja na območju. Slovenija je prejemnica naziva Evropska gastronomska regija 2021 kar je dodatna priložnost, da tudi območje LAS s CILjem čimbolj uspešno izkoristi naziv in tudi z aktivnostmi operacije dvigne kvaliteto in prepoznavnost lokalne ponudbe.

 

Aktivnosti na področju razvoja lokalne ponudbe in promocije lokalne ponudbe:

 • Priprava analize potencialov in priložnosti za razvoj lokalne ponudbe na programskem območju.
 • Načrtovanje, priprava in izvedba izobraževanj, delavnic, svetovanj za razvoj lokalne ponudbe, novih produktov in dvig kulinarične ponudbe.
 • Izvedba aktivnosti na področju koordinacije, povezovanja in mreženja lokalne ponudbe in ponudnikov.
 • Izvedba vsaj 6 animacijskih delavnic za obstoječe in potencialne ponudnike. 
 • Izvedba vsaj 6 tematskih dogodkov.
 • Nakup premične opreme (vsaj tri prodajne stojnice).
 • Izvajanje promocijskih aktivnosti, priprava vsebin za promocijo in večjo prepoznavnost lokalne ponudbe, oglaševanje v različnih medijih, izdelava informativno-promocijskega materiala.
 • Koordinacija in vodenje operacije.

 Cilji operacije:

 • prispevati k vzpostavljanju pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest
 • spodbuditi razvoj lokalnih produktov in dvig kvalitete kulinarične ponudbe
 • spodbujanje pridelave in trženja lokalne hrane in animacije lokalnega območja
 • krepiti sodelovanje in mreženje med deležniki na področju lokalne hrane
 • ohranjati in oživeti dediščino območja
 • izboljšati kakovost življenja na podeželju
 • spodbuditi večjo vključenost ranljivih skupin

 

Operacija bo potekala v več fazah:

1. Faza: 1.09.2020 – 30.6.2021

2. Faza: 1.07.2021 – 30.6.2022

3. Faza: 1.07.2022 – 31.3.2023


Prispevek k ciljem SLR: operacija na temo lokalne hrane in kakovosti življenja, ki temelji na spodbujanju pridelave in trženja lokalne hrane, povezovanju lokalnega območja prispeva k ciljem SLR.

Več informacij dobite nahttps://www.eu-skladi.si/in na http://las-sciljem.si/

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Dobimo se na tržnici 4
Dobimo se na tržnici 4 123817441-2759029287687666-8040347452973018407-o-jpg.jpg Dobimo se na tržnici 4 124163128-2759029351020993-2444711366394371070-o-jpg.jpg Dobimo se na tržnici 4 126119396-2768927010031227-1931804417724388440-n-jpg.jpg

Aktualno

Kako vam lahko pomagamo?

Z veseljem vam bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja, pobude ali vam pomagali poiskati rešitev. Vstopite v kontakt z nami.

Pišite nam

Aktualno

Storitve

Sodelavci

Z vami že 20 let

Naše delo izhaja iz spoštovanja – najprej do tega, kar je bilo ustvarjeno, in do ljudi, ki so to ustvarili. Ostajamo odprti, da gledamo naprej in poslušamo drug drugega, da skupaj iščemo rešitve za potrebe, ki izvirajo iz našega okolja.
mag. Jožica Lazar, direktorica

Naša ekipa

Prijava na e-novice

Ne zamudite dogajanja v lokalnem okolju, brezplačnih izobraževanj in drugih novic.

Prijavite se na prejemanje e-obvestil.

Prijava

Razpisi

Uspešne zgodbe