Na vsebino
×

MED-O-VITA

Partnerji v projektu: LAS s CILjem, LAS Loškega pogorja, LAS Mežiške doline in LAG Istočna Istra

Vrednost celotnega projekta: 327.584,72 EUR

Vrednost projekta LAS s CILjem: 91. 684,54 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS s CILjem: 72.556,02 EUR

Trajanje projekta: 1. december 2017 – 31. oktober 2019

Povzetek:

Operacija Med-o-vita je rezultat dolgoletnega čebelarskega sodelovanja slovenskega in hrvaškega območja. Sodelovanje sega že v čase skupne države, v obdobje 80-tih let prejšnjega stoletja. Izmenjava znanj in praks je bila posebej izrazita med čebelarji iz Labina in Škofje Loke. Sodelovali so na skupnih prireditvah in celo bili člani istega društva. Z osamosvojitvijo Slovenije je sodelovanje zamrlo, čebelarstvo v Sloveniji in na Hrvaškem pa je šlo vsako svojo pot. Ponovno so se stiki vzpostavili v letu 2015, ob sodelovanju lokalnih skupnosti Idrije in Labina, ko so ob otvoritvi idrijskega meščanskega čebelnjaka sodelovali tudi čebelarji iz Labina. Ob skupnem druženju so tako čebelarji, kot tudi predstavniki lokalnih skupnosti ugotovili, da jih še vedno povezuje veliko skupnih ciljev, izzivov in aktivnost ter da bi skupaj lahko prenesli veliko dobrih praks in vzpostavili trajnejše sodelovanje. Tako so povsem po principu od spodaj navzgor predlagali, da se vzpostavi začetno sodelovanje preko lokalnih akcijskih skupin in sicer LAG Istočna Istra in LAS s CILjem, ki sta potrdila skupni interes po sodelovanju. Na nivoju LAS, čebelarjev in lokalnih skupnosti je bilo dogovorjeno, da se k sodelovanju povabi tudi druge slovenske in hrvaške LASe, predvsem iz tistih območjih, ker je sodelovanje v preteklosti že potekalo, kjer pristopajo k vsebini po principu »od spodaj navzgor« in kjer prepoznajo razvoj na področju čebelarstva kot širšo korist za območje LAS. Povabilu sta se na slovenski strani odzvala LAS loškega pogorja in LAS Mežiške doline. Vsi vključeni LASi imajo na svojem območju dobro razvito čebelarstvo ter podporo lokalnih skupnosti in lokalnih čebelarskih društev. V natečaju Čebelarske zveze Slovenije je bila Občina Idrija čebelam najprijaznejša občina v letu 2015, Občina Mežica pa v letu 2016. ČD Škofja Loka pa je v zadnjih letih zgradilo čebelarski dom, kar je omogočilo razvoj novih aktivnosti na temo čebelarstva na celotnem območju LAS loškega pogorja. Območje povezuje tudi kranjska čebela sivka - avtohtona pasma čebele, ki jo gojijo tudi na Hrvaškem, interes po razvoju biodiverzitete in zaščiti okolja, popularizaciji čebelarstva ter skupni predstavitvi in trženju na območju. 

Z operacijo so se dosegli skupni rezultati:

Vzpostavljeno partnerstvo med vključenimi LASi.

Vzpostavljeno povezovanje in sodelovanje med čebelarji in drugimi ciljnimi skupinami iz območij 4 LAS in 2 držav.

Preverjeni pogoji trženja na skupnih prireditvah.

Novi turistični produkti.

Pilotne zasaditve medovitih rastlin. 

Poleg skupnih rezultatov projekta, je območje LAS s CILjem pridobilo: 

Postavitev dveh turistično izobraževalnih čebelnjakov, ki omogoča ohranjanje dediščine na območju ter možnost za izvedbo čebelarskih krožkov in delavnic za ranljive skupine. Obnovljena čebelnjaka sta postavljena v bližini meščanskega čebelnjaka in obiskovalcem nudita vpogled med razlikami med enostavnimi čebelnjaki iz podeželja in meščanskim čebelnjakom. 

Nakup opreme je omogočil prenos čebelarskega znanja na otroke in mladostnike ter omogočil kvalitetnejše izvajanje čebelarskega krožka tudi po zaključku projekta. Preneseno znanje ima  pomembne koristi za območje, saj prispeva k ohranjanju čebelarjenja ter z njim povezane dediščine in biodiverzitete območja. Oprema za izvedbo delavnic za ranljive skupine pa omogoča izvedbo različnih delavnic in trajnejše sodelovanje med čebelarji in ranljivimi skupinami.

Nasad medovitih rastlin je praktični primer, kako se lahko zaraščene površine v okolici mesta Idrije spremeni v obdelane površine. Skupaj z predstavitvenim vrtom z medovitimi rastlinami pa prikazujeta čebeljo pašo kot učni primer, obenem pa omogočata čebelam kvalitetnejšo pašo ter skupaj s čebelarsko tehtnico tudi prikaz izplena posamezne paše.

Nabor receptov z jedmi z medom omogoča večjo vključitev medu v gostinsko in turistično ponudbo območja ter povezavo in izmenjavo z različnimi območji. 

Kulinarične delavnice za gostince pripomorejo k lažji vključitvi jedi v gostinsko ponudbo.

Velik doprinos ima sodelovanje z različnimi območji in lokalnimi akcijskimi skupinami, saj omogoča izmenjavo dobrih praks, skupno trženje in trajnejše sodelovanje. 

Pomemben doprinos imata tudi čebelarska spominka našega območja. Eden predstavlja različne vrste medu v manjših darilnih embalažah, drugi pa sladkorno čipko v medu, kar po zaključku projekta trži Zavod za turizem Idrija.