Na vsebino
×

i-DEnDI

Operacija se loteva danes perečega vprašanja ohranjanja, pomena in odnosa do dediščine v sodobnem času in prostoru-konkretno v mestu Idrija. Operacija namreč dediščino razume kot vitalen vidik družbene in prostorske identitete kulturnega okolja ter kot enega pomembnih temeljev trajnostnega razvoja, ki pa mu pogosto manjka privlačna in zanimiva interpretacija, prezentacija in implementacija vsebin, katere stvarnost se (četudi le deloma) vedno zrcali tudi v dandanašnjih načinih življenja, kulture, itd. Namen je tako prebuditev privlačnosti vsebin kulturne dediščine ter razvoj vsebin vezanih na kulturno dediščino, v kombinaciji z interpretacijo, prezentacijo in nadgradnjo ponudbe s posebnim poudarkom na mladih, pri čemer se kot ključno orodje uporabi privlačen vizualni jezik (grafični material, znakovnost, interpretacija).

Tako operacija celovito obravnava in izpostavlja endogene potenciale lokalnega okolja, krepi lokalno zavest, oblikuje nov tur. produkt in pozitivno uporabniško izkušnjo prek konsistentnega, privlačnega in neposrednega vizualnega sporočanja tovrstnih vsebin prebivalcem in obiskovalcem. Pri tem operacija naslavlja tako horizontalni cilj EU kot cilje opredeljene v SLR pri čemer se pogoji za delovna mesta vzpostavljajo prav z vzpostavitvijo novega standarda komuniciranja vsebin KD, ki bo tudi po koncu operacije potreboval stalnega »skrbnika« za konsistentno izvajanje.

Operacija je razdeljena na več aktivnosti. Prva aktivnost je zaznamovana s podrobno analizo stanja in participacijo različnih ključnih skupin. Prek delavnic bodo pridobljeni uvidi v to kako ljudje vidijo identiteto kraja, kakšen je njihov odnos do dediščine, česa si želijo, kaj pogrešajo, kako je dediščina v mestu zastopana ter kateri so tisti elementi, ki v odnosu ljudi zavzemajo pomemben delež. Na podlagi teh ugotovitev bo oblikovan tudi turistični produkt za mlade, ki bo vzpodbujal in nagovarjal njihov odnos do (manj znane) kulturne dediščine. Druga aktivnost bo ponudila strokovno oblikovalsko rešitev, kot ključno orodje, ki bo dediščino interpretirala, prezentirala in informirala ljudi o njeni prisotnosti v lokalnem okolju skupaj z ostalimi kulturnimi vsebinami, ki so neposredno preletene z njo. Tretja aktivnost bo ponudila predstavitev oblikovalske rešitve širši javnosti in interesnim skupinam ter materializacijo pripravljenega materiala za turistični produkt mladih, s katerim bo tudi odprta možnost za »krstno« izvedbo ponudbe za mlade. Poleg teh vsebinskih aktivnosti bosta četrta in peta aktivnost poskrbeli za ustrezno informiranje javnosti in zainteresiranih ter tekoč potek administrativnega izvajanja operacije.

Rezultat operacije je zagotovitev vsebini kulturne dediščine, da zavzame privlačen prikaz in inovativne navezave na sodobno kulturno okolje v mestu (vizualno komuniciranje) ter, omogočanje mladim privlačno spoznavanje kulturne dediščine prek zanje oblikovanega turističnega produkta s poudarkom na manj znani dediščini.

Partnerji v projektu: Občina Idrija, Mladinski center Idrija, Zavod za turizem Idrija.

Idrijsko Cerkljanska razvojna agencija sodeluje pri izvajanju projektnih aktivnosti in pri koordinaciji in vodenju operacije, kot zunanji pogodbeni partner Občine Idrija.