Na vsebino
×

E-nostavno na kolo

Partnerji v projektu: LAS s CILjem, ICRA d.o.o. Idrija, Občina Cerkno, Občina Logatec

Sodelovanje s partnerskimi LASi: LAS loškega pogorja, LAS Gorenjska košarica, LAS Srce Slovenije, LAS Za mesto in vas.Partnerji v projektu: LAS s CILjem, ICRA d.o.o. Idrija, Občina Cerkno, Občina Logatec

Celotna vrednost projekta: 77.184,41 EUR

Sofinanciranje iz sredstev CLLD:  57.519,32 EUR
Trajanje projekta: 1.3.2019 – 30.11.2020

Povzetek:
Operacija E-nostavno na kolo prepoznava potenciale na področju kolesarstva in preko investicij v podporno infrastrukturo/opremo, ureditve kolesarjem prijaznih postajališč na že vzpostavljenih kolesarskih poteh  ter dodajanjem vsebin spodbuja kolesarstvo kot obliko trajnostne mobilnosti in poslovnih priložnosti. Operacija vključuje investicije v infrastrukturo, usposabljanje osebja gostinskih subjektov, izmenjavo izkušenj in znanj ter njihovo implementacijo, razvoj storitev in novih proizvodov, vključevanje ranljivih skupin ter promocijo.                              

Aktivnosti:

 • DS 1 Nakup in montaža opreme (DS 1-1 Izvedba javnega naročila za dobavo in montažo opreme, DS 1-2 Nakup opreme in montaža)
 • DS 2 Usposabljanje potencialnih kolesarskih ponudnikov (DS 2-1 Priprava koncepta standardizacije »kolesarjem prijaznega ponudnika«, DS 2-2 Usposabljanje ponudnikov za izboljšanje oz. prilagoditev ponudbe kolesarjem)
 • DS 3 Spodbujanje kolesarstva med različnimi ciljnimi skupinami (DS 3-2 Posodobitev zemljevidov Gorenjskega kolesarskega omrežja, ciljna skupina: kolesarji, gostinci, DS 3-3 Spodbujanje kolesarstva v lokalnem okolju, ciljna skupina: otroci, starejši, slepe in slabovidne osebe in širša javnost, DS 3-4 Promocija projekta)
 • DS 4 Prenos znanja in izkušenj med LASi in implementacija pridobljenih znanj na območju posameznega LAS (DS 4-1 Prenos dobrih praks na območju vključenih LASov (ogledi dobrih praks pri partnerskih LASih in priprava povzetka z možnostjo prenosa dobrih praks na območju vključenih LASov), DS 4-2 Predstavitev razvoja kolesa/kolesarstva na območju vključenih LAS, DS 4-3 Implementacija dobrih praks v praksi
 • DS 5 Vodenje in koordinacija projekta

Rezultati projekta:
Bistvo projekta je nadgraditev kolesarskih poti in vzpostavitev novih kolesarju prijaznih storitev. Glavno korist bodo tako imeli kolesarji z nadgrajeno in razširjeno ponudbo.
Na drugi strani bo operacija lokalnemu gospodarstvu nudila možnost za dodatne zaslužke in prepoznavanjem poslovnih priložnosti (turistični ponudniki, kolesarski vodniki, ponudniki kolesarske opreme…). Poskrbljeno bo tudi za ustrezno usposabljanje vključenih/potencialnih ponudnikov.
Opremljenost in urejenost kolesarskih poti/točk bo za rekreativce domačine, obiskovalce in  turiste dodatna ponudba. Rezultat bo dopolnjena rekreacijska infrastruktura.
Povezava z ranljivimi skupinami bo dosežena preko organizacije različnih dogodkov na obravnavanem območju, v sklopu katerih se bo ranljive ciljne skupine (otroke, starejše, osebe s posebnimi potrebami) spodbujalo k varni uporabi koles (poligon varne vožnje) in se jih osveščalo o pomenu trajnostne mobilnosti. Poleg tega bo del nabavljene opreme (tricikli in tandem kolesa) namenjen za doseganje ranljivih ciljnih skupin.
Lokalno prebivalstvo bo imelo koristi predvsem z vidika manjše onesnaženosti okolja, saj bo operacije spodbujala trajnostno mobilnost in zeleni turizem.

Cilji:

 • ozaveščati javnost o pomenu trajnostne mobilnosti
 • spodbujati trajnostno mobilnost
 • spodbujati in razvijati trajnostni turizem
 • izboljšati možnosti za razvoj podjetništva in turizma na podeželju
 • boljša opremljenost območij s kolesarsko opremo
 • razvoj novih turističnih proizvodov
 • komunikacija in prenos dobrih praks med sodelujočimi LAS-i


Kontakt pri upravičencu ICRA d.o.o. Idrija
Alenka Pišljar
tel. št: 059 340 390
e-pošta: alenka pišljar@icra.si