Na vsebino
×

Digitalne rešitve ZA izzive podeželja

Partnerji: LAS S CILjem, LAS Goričko 2020, LAS Pri dobrih ljudeh 2020, LAS Mežiške doline

Povzetek:

LAS s CILjem je v sodelovanju z LAS Goričko, LAS Pri dobrih ljudeh 2020 in LAS Mežiške doline 1.9.2018 pričel izvajati projekt Digitalne rešitve ZA izzive podeželja v okviru katerega se posvečamo izzivom, ki nam jih narekujejo naša podeželska območja. Skupaj smo zasnovali operacijo, ki sledi tako izobraževalnim potrebam ciljnih skupin na podeželju, kot tudi ozaveščanju o ohranjanju in varovanju narave ter sledi načelom trajnostnega razvoja. Računalniška izobraževanja v sklopu operacije smo, zaradi specifike potencialnih udeležencev zastavili tako, da bodo pripomogla tako k povečevanju možnosti za zaposlovanje, kakor tudi za olajšanje vodenja kmetijskega gospodarstva in s tem povezane birokracije, ki jo lahko v večini oddajamo preko spleta (eUprava, eDavki, spletno bančništvo). V izobraževanja bomo vključili ekološko in precizno kmetovanje ter sledili evropskim smernicam s tega področja. Ob sodelovanju izkušenih strokovnih sodelavcev, bomo svoje izkušnje prenašali med območji, hkrati pa bomo svoje dosedanje izkušnje nadgradili in pripravili inovativni program za dvig nivoja računalniške in digitalne pismenosti. Dolgoročno bomo povezali ponudnike in kmete iz območij vseh sodelujočih LAS. V okviru operacije bomo izdelali spletno stran z interaktivnim zemljevidom, kjer bodo ponudniki lahko predstavili svoje kmetije, ponudbo, ter vsebine urejali sami tudi po koncu operacije. 

Cilji operacije:

 • Vzpostaviti pogoje za ustvarjanje delovnih mest
 • Izboljšati kakovost življenja na podeželju
 • Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire
 • Aktivirati potenciale ranljivih skupin

Aktivnosti operacije:

 • Vodenje in koordinacija operacije
 • Nakup opreme za izvajanje študijskih krožkov, izobraževanja in ostalih skupnih aktivnosti sodelujočih LAS
 • Skupna priprava in izvedba programov izobraževanja
 • Prilagoditev že znanih programov za osnovno računalniško izobraževanje - računalniška pismenost
 • Priprava programov izobraževanja na temo »digitalna pismenost« v okviru študijskih krožkov
 • Andragoška obdelava in dokončno oblikovanje sklopov izobraževanja – skupni program za izvajanje na vseh štirih območjih LAS
 • Animacija potencialnih udeležencev
 • Organizacija in izvedba izobraževalnih programov
 • Izdelava spletne stani z interaktivno mapo za predstavitev ponudnikov z območja štirih LAS
 • Snemanje kratkih predstavitvenih filmov, oblikovanje in objava na Youtube
 • Ozaveščanje sodelujočih ponudnikov in preko njihovih aktivnosti tudi širše javnosti o okoljski trajnosti
 • Krepitev zmogljivosti in izmenjava izkušenj za reševanje izzivov lokalnega razvoja ter implementacija novih rešitev na območja sodelujočih LAS
 • Promocija in obveščanje javnosti o izvajanju operacije
 • Promocija operacije – predstavitev inovativnega pristopa k izvajanju študijskih krožkov na dogodku »Karavana študijskih krožkov«

Rezultati operacije:

 • Vzpostavljeno partnerstvo med vključenimi LASi
 • Vzpostavljeno povezovanje in sodelovanje med kmetijami iz območij 4 LAS
 • Skupen nastop na trgu in skupna promocija kmetij z območij 4 LAS
 • Izobraževanje za kmete in ranljive skupine
 • Dvig ozaveščenosti prebivastva o pomenu varstva narave in skrbi za okolje
 • Obdobje izvajanja operacije: 01.09.2018 - 31.05.2021
 • Vrednost celotnega projekta: 377.245,10 EUR
 • Vrednost projekta LAS s CILjem: 104.854,82 EUR
 • Sofinanciranje iz sredstev CLLD za LAS s CILjem: 84.911,86 EUR
 • Kontakt pri upravičencu ICRA d.o.o. Idrija


Kontakt:

Dušanka Černalogar

tel. št: 05 37 43 913

e-pošta: dusanka.cernalogar@icra.si