Dopolnilne dejavnosti na kmetiji in neposredna prodaja

Občine Idrija, Cerkno in Logatec v letu 2018 sofinancirajo lokalni projekt v okviru katerega je občanom vseh treh občin na voljo brezplačno svetovanje in izobraževanja s področja dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter neposredne prodaje.

Na Idrijsko-Cerkljanski razvojni agenciji tako nudimo svetovalno podporo o:

NEPOSREDNI PRODAJI

 • vrste, možnosti, prednosti, slabosti,
 • možna prodajna mesta,
 • zakonodajno zahtevana dokumentacija, ki je potrebna za neposredno prodajo
 • kaj se lahko prodaja brez računov, kaj z računi, kako napisati račun,
 • kakšne vrste registracije so možne za izdelavo in prodajo izdelkov,
 • označevanje stojnic, pridelkov in izdelkov v skladu z zakonodajo,
 • higienske zahteve pri prodaji živil,
 • kam se obrniti za pridobitev znakov kakovosti in znamke art&craft,
 • sprotno seznanjanje novih ponudnikov s HACCP, trgovinskimi smernicami in/ali svetovanje pri vzpostavitvi lastnega HACCP sistema

DOPOLNILNIH DEJAVNOSTIH NA KMETIJI (SVETOVANJA IN IZOBRAŽEVANJA):

 • vrste dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
 • pogoji za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • normirani odhodki / vodenje knjigovodstva,
 • pogoji za opravljanje živilskih dejavnosti na kmetiji.

 

Publikacije:

Zloženka o dopolnilnih dejavnostih - osnovno