Naloge iz področja spodbujanja podjetništva:

 • izvajanje splošnega svetovanja in informiranja za podjetnike (osnovno podjetniško svetovanje, Vse na enem mestu - registracija s.p. in d.o.o., podjetniške oddaje na Radiu Odmev, tedenske e-novice, Umni kmetovalec, oglasne deske, prispevki v časopisih za podjetnike, objave na spletnih straneh, v pisarni, obvestila po pošti, v množičnih medijih),
 • pomoč podjetnikom pri pripravi in trženju blagovnih znamk,
 • seznanjanje podjetnikov s podpornimi aktivnostmi Info Centra,
 • animiranje in seznanjanje podjetnikov z državnimi finančnimi vzpodbudami in pomoč pri iskanju drugih virov financiranja,
 • seznanjanje in vključevanje podjetnikov v programe SPIRIT,
 • pomoč pri pripravi in prijavi na razpise za finančne vzpodbude za mala in srednja podjetja,
 • razvoj in vzpostavljanje območnih in projektnih razvojnih partnerstev,
 • priprava in izvajanje lokalnih razvojnih programov in projektov,
 • seznanjanje inovatorjev s podpornimi aktivnostmi Slovenske podjetniške inovacijske mreže,
 • organizacija raznih oblik podjetniškega usposabljanja,
 • animiranje in informiranje lokalnih partnerjev,
 • sodelovanje pri ključnih programih SPIRIT.