Poslanstvo

Naše poslanstvo je povezovanje javnega interesa s podjetniškim, združevanje različnih znanj in praks pri kreiranju razvoja območja, oblikovanje podjetnikom in kmetom prijaznega okolja ter organiziranje kvalitetnega informacijskega in svetovalnega servisa.

Strateški cilji

Strateški cilj agencije je postati vodilna razvojna institucija na lokalnem območju in vplivna na širšem regijskem območju, ki bo prepoznavna kot partner in pomembna podporna organizacija v regiji, v podjetniškem sektorju, med lokalnimi skupnostmi, med kmeti in raznimi interesnimi združenji.

Naši cilji so:

  • izdelovati projekte, ki omogočajo integriran in trajen razvoj območja
  • motivirati in vzpodbujati potencialne podjetnike in delujoča podjetja
  • olajšati zagon in rast novih podjetnikov
  • spodbujati notranje in zunanje investitorje
  • podpirati pridobivanje podjetniških in marketinških znanj
  • pospeševanje razvoja podeželja in turizma
  • povezovati se z razvojnimi agencijami v Sloveniji in še posebej v regiji pri skupnih projektih