FORMICA 2 Cerkno – Idrija – Logatec 

Partnerji v operaciji: LAS s CILjem, LTO Cerkno, Občina Idrija, Občina Logatec

Trajanje operacije: 01. 7. 2018 – 30. 6. 2019

Izhodišče projekta: Območje LAS s CILjem ima sicer eno najnižjih stopenj brezposelnosti v Sloveniji, vendar območju ustvarjanje novih delovnih mest predstavlja velik razvojni izziv. Velik delež prebivalstva je zaposlenega v večjih gospodarskih družbah, kjer jim je zagotovljena ekonomska in socialna varnost, zato so manj samoiniciativni in podjetni.

Ko se posamezniki soočijo z brezposelnostjo, jim pomanjkanje podjetnosti predstavlja velik izziv oziroma težavo. Velik potencial za ustvarjanje novih delovnih mest predstavlja razvoj »novih oblik« podjetništva, kot so coworking centri. Gre za način dela, prostor in skupnost, ki samozaposlenim in drugim profesionalcem različnih profilov omogoča spontano mreženje, s tem pa pridobivanje novih izkušenj, znanj, zamisli in priložnosti za nove projekte. Osnovni razlog za projekt je ustvariti nova delovna mesta oziroma ustvariti pogoje za nova delovna mesta, spodbujati podjetniško iniciativnost in podjetništvo na območju vseh treh občin.

Namen operacije je nadaljevati s projektom, ki smo ga začeli izvajati lani – gre za skupen projekt vzpostavitve 3 coworking prostorov, V Cerknem, Idriji in Logatcu. V projektu Formica Cerkno-Idrija-Logatec smo vzpostavili osnovne pogoje za začetek delovanja vseh treh centrov, v dveh od njih smo že v lanskem letu začeli z vsebinskim delom. Začeto delo je edino smiselno in upravičeno nadaljevati naprej v naslednjih letih, zato smo pripravili nadaljevanje projekta – Formico 2 Cerkno-Idrija-Logatec.

VEČ O PROJEKTU

KONTAKT

Mateja Bizjak

ICRA d.o.o. Idrija, Mestni trg 1, Idrija

tel. št: 05 37 43 911

e-pošta: mateja.bizjak@icra.si

www.eu-skladi.si

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.