Projekt sodelovanja LAS

Odprta vrata kmetij

Partnerji v projektu: LAS s CILjem, LAS loškega pogorja, LAS Gorenjska košarica in LAS Srce Slovenije

Trajanje projekta: 1. januar 2018 – 30. april 2020

Preko vzorčnih izkustvenih kmetij se na območju partnerskih LAS spodbuja pridelava, predelava in poraba senenega mleka in izdelkov iz senenega mleka ter jagodičevja, sadja in sadnih izdelkov. Projekt celovito zajema dva vidika večanja dodane vrednosti kmetijam: dvig kakovosti in s tem dodane vrednosti obstoječe proizvodnje in uvajanje novih dejavnosti z večjo dodano vrednostjo. Z vstopom novih proizvodov na trg, kot je seneno mleko in izdelki iz senenega mleka, ki predstavljajo za slovenski trg noviteto je izrednega pomena tudi vzgoja potrošnika in osveščanje, ki se bo odvijalo skozi konkretno izkušnjo direktno na kmetijah. Kmetije so odprte različnim ciljnim skupinam in jih o novi ponudbi skozi izkušnjo seznanjajo direktno na kmetijah. S povezovanjem LAS območij se ustvarja bazen znanja in bazen ponudbe ter s tem možnosti povezovanja znotraj posamezne skupine izdelkov tako na področju spodbujanja pridelave oz. predelave kot tudi trženja. Območje LAS s CILjem ima  zaradi naravnih danosti omejene pogoje za kmetovanje. Struktura kmetijske zemlje narekuje pretežno živinorejsko proizvodnjo. Prednjačijo rejci goveda, ki redijo krave za proizvodnjo mleka. Cilj je, da bi kmetije izkoristili možnosti pridelave senenega mleka in posledično tudi izdelkov iz senenega mleka.

VEČ O PROJEKTU 

KONTAKT:

Alenka Pišljar

Icra d.o.o. Idrija

Mestni trg1, Idrija

Tel št.: 05 93 40 390

E pošta: alenka.pisljar@icra.si

 

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP (https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl ) in na spletno stran PRP ( https://www.program-podezelja.si/sl/ ).