V letu 2017 je ICRA d.o.o. Idrija oddala naslednja naročila katerih vrednost je presegal 10.000 eur ter ni presegala zgornje meje 20.000 eur brez DDV:

Naročnik Področje javnega naročanja Vrsta predmeta Navedba predmeta (opis) Vrednost (brez DDV v EUR) Naziv gospodarskega subjekta (izbran ponudnik)
ICRA d.o.o. Idrija Splošno področje Storitve Izvedba aktivnosti iz Pogodbe o izvajanju operacije Odprta vrata kmetij, sofinancirane iz EKSRP sklada. 11.080,00 Judita Demšar - nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji  
ICRA d.o.o. Idrija Splošno področje Storitve Izvedba aktivnosti iz Pogodbe o izvajanju operacije Med-O-Vita, sofinancirane iz EKSRP sklada. 19.400,00 Čebelarsko društvo Idrija, Vojkova 2, 5280 Idrija